KL

1

2

3

4

5

6

TA: spelling: achtervoegsels -ig en -lijk
TA: spelling: ee als é, o als au, i als ij. -eum en ium-woorden
TA: spelling: meervouden + en
TA: spelling: verdubbel
TA: spelling: verdubbel (2)
TA: spelling: verdubbel (3)
TA: spelling: verdubbel (4)
TA: spelling: vrije klinker ie als i geschreven
TA: spelling: vrije klinker ie als i geschreven in -isch woorden
TA: spelling: vrije klinker ie als i geschreven in radio, liniaal, ...
TA: spelling: woorden met achtervoegsels -heit en -teit
TA: spelling: woorden eindigend op een vrije klinker + 's
TA: spelling: woorden met een weglatingsteken (apostrof)
TA: spelling: woorden met ei/ij, ou/au en andere tweeklanken
TA: spelling: woorden met t als s uitgesproken in -ti en in -tie
TA: spelling: woorden op -em, -ik, -is, -ond, -or
TA: spelling: woorden waarbij we c schrijven maar k zeggen
TA: spelling: woorden waarbij we c schrijven maar s zeggen
Taalsignaal 5L: zegswijzen thema 1
Taalsignaal 5L: zegswijzen thema 6
 

KL

1

2

3

4

5

6

En action - Unité 1: Bonjour! Moi, je suis...
En action - Unité 2 : Tu est d'ou?
En action - Unité 2 : J'explore ... La carte de la Belgique
En action - Unité 2 : Mon prof dit ...
En action - Unité 3 : Je cherche un stylo
En action - Unité 3 : mon prof dit ...
En action - Unité 4 : Voici ma famille
En action - Unité 4 : Mon prof dit ...
En action - Unité 5 : Il est content
En action - Unité 5 : Mon prof dit ...
En action - Unité 6 : Quelle est la date?
En action - Unité 6 : Mon prof dit ...
En action - Unité 7 : Bon anniversaire
En action - Unité 7 : Mon prof dit ...
En action - Unité 8 : Qu'est-ce qu'il y a dans ta classe?
En action - Unité 8 : meervouden
En action - Unité 8 : Mon prof dit ...
En action - Unité 9 : Quel temps fait-il?
En action - Unité 9 : Mon prof dit ...
En action - Unité 10 : Ah,vous êtes Français!
En action - Unité 10 : Het werkwoord 'être' (zijn)
En action - Unité 11 : Qui est qui?
En action - Unité 12 : Il est quelle heure?
En action - Unité 13 : Tu as quel âge? (het meervoud van)
En action - Unité 13 : Tu as quel âge? (je comprends...)
En action - Unité 13 : Tu as quel âge? (tellen van 60 tot 100)
En action - Unité 14 : Qu'est-ce que tu aimes porter? (p. 57)
En action - Unité 14 : Qu'est-ce que tu aimes porter? (p. 58)
En action - Unité 15 : Il a les cheveux noirs!
En action - Unité 16 : Quelle est ton adresse?
En action - Unité 17 : à pied, à vélo, en tram, …
En action - Unité 18 : Voici votre maison de vacances !
En action - Unité 19 : Qu'est-ce que tu aimes faire?
En action - Unité 20 : Je m’appelle Fanny !
 
 

KL

1

2

3

4

5

6

En action - Unité 21 : De nouveaux élèves!
En action - Unité 21 : De nouveaux élèves! - Venir
En action - Unité 22 : à la télé cette semaine
En action - Unité 23 : Le Tour de France
En action - Unité 24 : Cédric veut des pommes.
En action - Unité 25 : Ma journée!
En action - Unité 25 : Ma journée! Werkwoorden
En action - Unité 26: On a joué, on a nagé, on a chanté!
En action - Unité 26: On a joué, on a nagé, on a chanté! Zeggen dat iets in het verleden gebeurd is.
En action - Unité 27: Je voudrais du fromage
 
 

KL

1

2

3

4

5

6

Vraagwoorden
Werkwoord 'être'/'zijn'
Werkwoord 'avoir'/'hebben'
Werkwoord 'chanter'/'zingen'
Werkwoord 'aimer'/'houden van'
Werkwoord 'aller'/'gaan'
Werkwoord 'faire'/'doen'
Werkwoord 'faire'/'maken'
Werkwoord 'pouvoir'/'kunnen'
Werkwoord 'pouvoir'/'mogen'
 

KL

1

2

3

4

5

6

Werkwoord 'dormir'/'slapen'
Werkwoord 'partir'/'vertrekken'
Werkwoord 'sortir'/'buitengaan'
Werkwoord 'devoir'/'moeten'
Werkwoord 'dire'/'zeggen'
Werkwoord 'vouloir'/'willen'
Werkwoord 'savoir'/'weten'
Werkwoord 'savoir'/'kennen'
Werkwoord 'savoir'/'kunnen'
Werkwoord 'attendre'/'wachten'
Werkwoord 'rendre'/'teruggeven'
Werkwoord 'vendre'/'verkopen'
Werkwoord 'venir'/'komen'
Werkwoord 'prendre'/'nemen'
Werkwoord 'apprendre'/'leren'
Werkwoord 'comprendre'/'begrijpen'
Rangtelwoorden